S8 Salomea-Wolica

Etap II

Odc. węzeł „Janki Małe” – skrzyżowanie z DW 721