S8 Salomea-Wolica

Dane ogólne

12.04.2013 r. podpisanie umowy
Czas trwania kontraktu: 32 miesiące od podpisania umowy
Wartość umowy: 565 691 621,08 zł
Wykonawca: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

NAZWA KONTRAKTU:

Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła „Opacz” na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową Nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap I cz. 1 – odc. węzeł „Opacz” – węzeł „Paszków”; Etap II - odc. węzeł "Janki Małe" - skrzyżowanie z DW 721

ZAMAWIAJĄCY:
Adres:

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

 

INŻYNIER:

Adres:

Konsorcjum firm:

ECMG GmbH z siedzibą Zelinkagasse 10, 1010 Wiedeń, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu nr akt: 72 Fr 15070/11, numer identyfikacyjny 1030089 – Liderem Konsorcjum

Ingenieria IDOM Internacional S.A., z siedzibą Avenida Monasterio de El Escorial 4, 28049 Madryt, działającą na podstawie wpisu do Rejestru handlowego w Madrycie – Partnerem Konsorcjum

WYKONAWCA:

Lider Konsorcjum:
Adres:

 

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

KONTAKT:

Ewa Gniwek
Kierownik Projektu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Tadeusz Juliusz Sibiga
Inżynier Kontraktu
Biuro Inżyniera Kontraktu
ECM GROUP AUSTRIA
05-090 Raszyn
ul. Grocholicka 2a

Hubertus Otto
Dyrektor Kontraktu
Strabag Sp.zo.o.
Biuro Budowy S8 Opacz-Paszków
Janki, ul. Mszczonowska 49
05-090 Raszyn

Orientacja na mapie województwa

Plan orientacyjny

 

L.p.

Ważne wydarzenia

Data

1.

Wydanie decyzji ZRiD nr 72/2013 dla Etapu I i zatwierdzenie Projektu Budowlanego

22.02.2013

2.

Rozpoczęcie Kontraktu
Czas trwania: 32 m-ce od daty podpisania Kontraktu.
Wartość Kontraktu: 565 691 621,08 zł

12.04.2013

3.

Przekazanie Placu Budowy

16.04.2013

 
4. Konferencja Uzgodnieniowa dotycząca omówienia uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego zgłoszonych do Projektu Budowlanego dla Etapu I i Etapu II opracowanego przez firmę STRABAG 12.08.2013 i 13.08.2013
5.

Złożenie dokumentacji przez Wykonawcę STRABAG do decyzji o ZRiD (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)

10.09.2013
6. Wydanie decyzji MTBiGM [znak: BOII-3ks-772-40-1789/13] dot. dec. nr 72/2013 z dnia 22.02.2013 dla Etapu I 18.10.2013
7. Wydanie decyzji ZRiD nr 392/II/2014 dla Etapu II i zatwierdzenie Projektu Budowlanego 26.09.2014
8. Wydanie decyzji ZRiD nr 449/II/2014 dla Etapu I zmieniającą decyzję nr 72/2013 i zatwierdzenie "zamiennego" Projektu Budowlanego

27.10.2014

9. Konferencja Uzgodnieniowa dotycząca węzła Sękocin oraz obiektu WD-15

29.10.2014

10. Wydanie decyzji ZRiD nr 459/II/2014 (Etap I - nowy) i zatwierdzenie Projektu Budowlanego 04.11.2014
11. Podpisanie Umowy o Dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-047/13-00 11.12.2014
12. Wydanie decyzji MIR [znak: DOII-I-jm-772-117-255/14/15 dot. dec. nr 392/II/2014 z dnia 26.09.2014 dla Etapu II 16.02.2015
13. Wydanie decyzji MIR [znak: DOII-I-jm-772-126-433/14/15] dot. dec. nr 459/II/2014 z dnia 04.11.2014 dla Etapu I 20.03.2015
14. Wydanie decyzji MIR [znak: DOII-I-jm-772-129-466/14/15] dot. dec. nr 449/II/2014 z dnia 27.10.2014 dla Etapu I 25.03.2015
15. Wydanie decyzji ZRiD nr 325/II/2015 dla Etapu I, zmieniającą decyzję nr 72/2013 zmienionej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 449/II/2014 i zatwierdzenie "zamiennego" Projektu Budowlanego. 07.08.2015
16. Wydanie decyzji ZRiD nr 351/II/2015 dla Etapu I, zmieniającą decyzję nr 72/2013 zmienionej decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 449/II/2014 oraz nr 325/II/2015 i zatwierdzenie "zamiennego" Projektu Budowlanego. 26.08.2015
17.

Wydanie decyzji ZRiD nr 352/II/2015 dla Etapu I, zmieniającą decyzję nr 459/II/2014 i zatwierdzenie "zamiennego" Projektu Budowlanego.

26.08.2015
18. Wydanie decyzji ZRiD nr 370/II/2015 dla Etapu II (odcinek węzeł "Janki Małe" - skrzyżowanie z DW721, w zakresie rozbudowy na odcinku od km (JP) 7+280 do km (JP) 7+630) i zatwierdzenie Projektu Budowlanego. 04.09.2015
19.

Wydanie decyzji ZRiD nr 381/II/2015 i zatwierdzenie Projektu Budowlanego (Etap I - odcinek węzeł Opacz (bez węzła) - węzeł Paszków (z węzłem), obiekt WD-15 wraz z dojazdami).

10.09.2015
20. Wydanie decyzji nr 2097/2015 oraz 2100/2015 z dnia 11.12.2015 o pozwolenie na użytkowanie 11.12.2015
21.

Wydanie decyzji nr 2101/2015 oraz 2109/2015 z dnia 14.12.2015 o pozwolenie na użytkowanie.

14.12.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.